سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

مد بدل

اگر سبب مد پیش از حرف مدی قرار گیرد به آن مد، مد بدل گفته می شود. مد بدل در روایت حفص از عاصم بکار نمی رود. این مد در راویت ورش از نافع بکار می رود. مانند خاتم النبیئین که یاء بعد از همزه کشیده می شود.