شنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۰ - السبت 18 صفر 1443 - Saturday, 25 September , 2021

مراحل رشد فنی در تلاوت

برای رسیدن به مهارت در تلاوت و افزایش بهره هوشی، مراحلی وجود دارد که اشاره می گردد:

الف): تمرکز – مرکزیت بخشیدن. شرط ایجاد تمرکز، اصمات (سکوت با توجه) است.

ب): توجه – روی نشان دادن به چیزی. نتیجه تمرکز، توجه خواهد بود. زمانی که اندام های دریافتی شامل چشم و گوش به صورت همزمان متمرکز موضوعی شود، توجه حاصل خواهد شد.

ج): تفهم – فهمیدن و فهم کردن. شناخت مقصود و هدف چیزی

د): تعقل – درجه ای از تفکر است که در آن اراده ای برای ایجاد تغییر وجود دارد.

ذ): تفقه – دانا شدن و پی بردن به اساس و بنیان چیزی – مسلط شدن محققانه بر علم

ر): تخلق – خود را به شکل چیزی را درآوردن – خود را مانند چیزی کردن