سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

موارد دخیل و مهم در ایجاد تکلف در تلاوت

بسیاری قاریان قرآن کریم در تلاوت خود دچار تکلف های تجویدی و لحنی هستند که بسیاری از این تکلفات ریشه در مباحث تجویدی دارد که بر روی صوت و لحن تأثیر مستقیم می گذارد. قابل ذکر است که مسائل مختلفی در ایجاد تکلف در تلاوت دخیل است که قاری باید به مرور زمان و با تمرینات متعدد به رفع این نقیصه بپردازد. از جمله مواردی که در ایجاد تکلف نقش دارند و قاری باید به رفع آنها مبادرت ورزد موارد زیر می باشد:

۱ – گام صدا

۲ – پرده صدا

۳ – تلفظ حروف

۴ – صفات حروف

۵ – گیرش حروف

۶ – رهش حروف