جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

مصطفی اسماعیل – یوسف آیات ۴ تا ۳۴، حاقه آیات ۱ تا ۱۲