مطالبی در باب تنوع

پیرو تکلیف آموزشی جلسه پنجم بهمن ماه 1401 کارگاه هنر تلاوت در خصوص موضوع تنوع، جمع بندی کلی مطالب ارائه شده موضوع تنوع که توسط اعضاء محترم کارگاه هنر تلاوت ارائه شده است در ذیل می آید:

👈🏻 تنوع یکی از موضوعات اساسی در هر کار موسیقایی و هنری است.
👈🏻 تنوع یک موضوع طبیعی و ذاتی در انسان است و انجام تنوع در یک اثر موسیقایی، حرکت در مسیر فطری انسان است.
👈🏻 هر نوع موسیقی نیازمند تنوع است تا تأثیرگذار باشد.
👈🏻 هدف غایی تلاوت قرآن با صوت و نغمه و ابلاغ پیام قرآن، نیازمند ابزار تنوع می باشد.
👈🏻 با توجه به متنوع بودن موضوعات مختلف آیات قرآن، برای توصیف و تعبیرات نیازمند موضوع تنوع هستیم تا بتوانیم تصویر بهتری را برای شنونده ایجاد نماییم.
👈🏻 تنوع در تلاوت در دو بخش تنوع در نغمات و تنوع در طبقات صوتی می تواند موضوعیت داشته باشد.
👈🏻 تنوع ارتباط مستقیم با موضوع فرم در موسیقی دارد و فرم نیز دارای زیرمجموعه هایی از جمله الگوی تونالیته، الگوی جملات موسیقایی، الگوی طرح ملودی، الگوی حرکت نتی، الگوی قفلات یا کادانس، الگوی تحریر، الگوی سرعت و الگوی مدولاسیون می باشد.
👈🏻 تنوع به دو بخش تنویع الاصوات و تنویع الانغام تقسیم می شود.
👈🏻 تنوع نقطه مقابل سکون است و یکی از تکنیک های موسیقایی محسوب می شود.
👈🏻 تنوع با تکنیک هایی همچون واریاسیون و کُلاژ ارتباط مستقیم دارد.
👈🏻 برای فهم بهتر حالتهای مختلف مفهومی لازم است از ابزار تنوع استفاده شود.
👈🏻 جدای از موضوع تعبیرات، هر ذائقه ای نیازمند تنوع است تا دچار ملال و خستگی نگردد.
👈🏻 همه قاریان قرآن در موضوع تنوع به یک شکل عمل نکرده اند. بعضی بسیار پرتنوع و بعضی کم تنوع هستند.
👈🏻 بررسی تلاوت قاریان نشان می دهد، بعضی از قراء در تنوع طبقات صوتی و نغمات قوی نیستند.

موفق باشید
محمدکاکاوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *