هدر سایت
- -

معانی تصویرگری در تلاوت

تصویرگری در تلاوت به دو معناست:

الف): ارائه حس و حال مفاهیم آیات در قالب نغمه

ب): اجرای نغمه در پرده ای به جز پرده ی اصلی آن