یکشنبه, ۲۵ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 11 ربيع أول 1443 - Sunday, 17 October , 2021

معانی متصور برای دانگ های صدا

درجات و دانگ های صوتی دارای معانی حسی هستند:

  • اکتاو اول صدا جایگاه ایجاد حزن است
  • اکتاو دوم صدا جایگاه تعمیق حزن و نفوذ صدا در قلبهاست
  • اکتاو سوم صدا جایگاه تهییج صدا و بیان اوج احساسات است