جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

معنی قرائت هنری

قرائت هنری است منغومه به شیوه ارتجال که با هدف ترغیب، تشویق و القاء معنا و به صورت انفرادی اجرا می شود.