هدر سایت
- -

معیارهای صوت و لحن مقدماتی

معیارهای صوت و لحن مقدماتی

معیارهایی که انتظار می رود حاصل شود و متعلم کسب کرده است

۱ – تسلط بر مطالب نظری تجوید سطح ۱

۲ – تسلط بر مطالب عملی تجوید سطح ۱

۳ – آگاهی داشتن از کلیات تجوید سطح۲

۴ – تسلط کامل بر روخوانی و روانخوانی

۵ – آشنایی با کلیات مقامات موسیقایی قرائت قرآن

۶ – آشنایی با بعضی ترکیبات مشهور موسیقایی در تلاوت قاریان مشهور.

۷ – مقلد بودن در سبک تلاوت یکی از قراء مانند مصطفی اسماعیل، محمد صدیق منشاوی، عبدالباسط، عبدالفتاح شعشاعی، محمد رفعت، کامل یوسف بهتیمی، محمود علی البنا و ………

۸ – تسلط بر تکنیک ها و حداقل شناخت آنها.

۹ – تسلط کامل بر علم فصیح خوانی.

۱۰ – قرائت کردن از حفظ. قرائت های تقلیدی خود را از حفظ بخواند.

۱۱ – آشنایی با بعضی معیارهای اصلی و مفاهیم اصلی صوت مانند اکتاو، نت، فاصله، اسامی نت ها، انواع صداها و ………

۱۲ – توانایی داشتن در تعریف صوت و لحن و مطالب مطرح شده در این مورد.

۱۳ – آشنایی با معیارهای اصلی صوت و لحن.

 

معیارهایی که باید حاصل شود و متعلم نیاز به تلاش و کوشش دار

۱ – آمادگی برای تسلط بر یک مقام

۲ – آمادگی برای تسلط بر مطالب نظری تجوید سطح ۲

۳ – آمادگی برای تسلط بر مطالب عملی تجوید سطح ۲

۴ – آمادگی برای تحلیل ساده یک تلاوت.

۵ – آمادگی برای استفاده ابتدایی از مقامات به صورت مجزا

۶ – آشنایی با مفاهیم کلی آیات قرآن.

۷ – آشنایی با لغات مهم و کاربردی قرآن.

۸ – کسب کردن توانایی ندریس روخوانی و روانخوانی و حداقل تا حدی فصیح خوانی.

۹ – توانایی داشتن رفع اشکال قرائت دیگران در زمینه ی روخوانی و روانخوانی و فصیح خوانی و تجوید سطح ۱٫

۱۰ – تسلط بر چند قرائت از یک قاری.

۱۱ – حفظ آیات قرآن کریم به اندازه توانایی.

۱۲ – حفظ حداقل ۲۰ قطعه از قرآن برای قرائت کردن از حفظ در محافل مختلف.

۱۳ – آمادگی پیدا کردن برای تقلید نسبی.

۱۴ – تسلط و شناخت نسبی  صدا.