دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

مفاجئات لحنی

اجرای کارهای غیرقابل پیش بینی در مباحث لحنی را مفاجئات لحنی می گویند. مفاجئات در مورد نحوه کاربری نغمات موسیقایی می باشد. اگر همه کارهای لحنی قابل پیش بینی باشد، تلاوت یکنواخت شده و تازگی نخواهد داشت.