هدر سایت
- -

مفهوم اکتاو

مفهوم جواب به معنی اکتاو می باشد و استفاده از اصطلاح جواب فلان مقام به معنی نغمه خاصی نیست بلکه اصطلاح جواب برای مفهوم اکتاو استفاده می شود. در دیوان موسیقی عربی به درجه اکتاو، محیر اطلاق می شود.