هدر سایت
- -

مفهوم مرور موسیقایی

مرور نوشته‌ یا یک فعالیت در حوزه ارزیابی است که به بررسیِ انتقادی یک پدیده می‌پردازد. از این رو مرورِ یک اثرِ موسیقی یا یک کتاب، نوشته‌ یا فعالیتی خواهد بود که محتوای اثر با رویکردی مشخص ارزیابی و نقد می‌شود.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید