هدر سایت
- -

مفهوم مُحاکات

مُحاکات به معنی بروز بهترین کیفیت ها، آرمانها و کمالات است. اهالی هنر، محاکات در موضوعات مانند تقلید و تقلیدکردن نیز مورد استفاده قرار می دهند.

 

 

 


برچسب‌ها:,