یکشنبه, ۲۵ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 11 ربيع أول 1443 - Sunday, 17 October , 2021

مفهوم واک و بیواک

در توصیف آواهای زبانی سه نکته را باید مد نظر داشت:

الف): جایگاه تولید حرف که در تجوید از ان با عنوان مخارج الحروف شناخته می شود.

ب): شیوه تولید حروف که در تجوید از آن با عنوان صفات الحروف شناخته می شود.

ج): واک دار بودن یا بیواک بودن حروف که تحت عنوان جهر و همس شناخته می شود.