ردیف های نغماتی مقام نهاوند

نمونه های صوتی به مرور در سایت بارگزاری می گردد

 

ردیف های اصلی مقام نهاوند

نهاوند راست

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نهاوند کردی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نهاوند عجم

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نهاوند چهارگاه

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نهاوند نوا

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نهاوند کردان

نمونه صوتی

نمونه صوتی

نمونه صوتی

 

تلوین ردیف های مقام نهاوند با یکدیگر

 

 مقام نهاوند (جنس نهاوند و جنس حجاز)

 عشاق مصری (جنس نهاوند و جنس بیات)

 عشاق مصری (جنس نهاوند و جنس بیات)

 نهاوند نوا و نهاوند راست

نهاوند نوا و راست رهاوی و حجاز محیر

عشاق مصری

مقام بیات و عشاق مصری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *