جمعه, ۴ تیر , ۱۴۰۰ - الجمعة 16 ذو القعدة 1442 - Friday, 25 June , 2021

مقدار کشش مدهای منفصل

مقدار کشش مدهای منفصل به ترتیب ۲ – ۴ و ۵ می باشد. اگر مد منفصل را به اندازه ۲ حرکت بکشیم عنوان قصر، اگر به اندازه ۴ حرکت بکشیم عنوان توسط و اگر به اندازه ۵ حرکت بکشیم عنوان طول را می گیرد.

 


Scroll Up