دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

مقدار کشش مدهای منفصل

مقدار کشش مدهای منفصل به ترتیب ۲ – ۴ و ۵ می باشد. اگر مد منفصل را به اندازه ۲ حرکت بکشیم عنوان قصر، اگر به اندازه ۴ حرکت بکشیم عنوان توسط و اگر به اندازه ۵ حرکت بکشیم عنوان طول را می گیرد.