چهارشنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۱ - الأربعاء 7 جماد أول 1444 - Wednesday, 30 November , 2022

مواردی از اسلوب صدا در قرائت تدویر

اسلوب صدا در قرائت تدویر در بخش های زیر دارای مؤلفات مختلفی است که برای هر کدام به یک مورد اشاره می گردد:

الف): در کیفیت طنین پردازی صدا

ب): در تحریر که تعداد تحریرها ملاک است

پ): در ارتفاع که میزان مساحت صدا، یک اکتاو می باشد

ت): در شدت و قوت صدا که منظور بکارگیری خفض الصوت است

ث): در انعطاف صدا نیز بعضی از مصادیق انعطاف و نحوه جابجایی درجات صوتی مورد نظر می باشد

 


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید