یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

موسیقی وصفیه

نوعی موسیقی که مبتنی بر القای مفاهیم از طریق اصوات و نغمات است