هدر سایت
- -

نت آخر ملودی

یکی از مشکلات مهمی که در بسیاری از تلاوت قاریان ایرانی مشاهده می شود، عدم توجه به نت آخر ملودی است که در قفله اجرا می شود. در بسیاری از مواقع، این نت آخر فالش می باشد.