هدر سایت
- -

نغمه عماد

در هنرهای سازی منظور از نغمه عماد، آن ردیف یا ملودی ای است که سایر سازها خود را با آن هماهنگ می کنند. نغمه عماد در تلاوت قرآن بر اساس روش های اوج گیری مشخص می شود. برای مثال روش اوج گیری از درجه ششم بیات و انتقال به نهاوند، ردیف بیات عجمی است. در این روش، بیات عجمی نغمه عماد محسوب می شود زیرا ردیف های بعدی بر اساس جایگاه و شیوه اجرای آن تنظیم و اجرا می گردند.

 


برچسب‌ها: