سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

نقاط طلایی تنغیمی ردیف

در هر ردیفی نقاط طلایی ای وجود دارد که قدرت تنغیم آن ردیف در آن نمود پیدا می کند. لازم است ابتدا قسمت های طلایی یک ردیف را شناخته شود و تنها کسی می تواند در ردیف، طراحی و ملودی سازی کند که نقاط طلایی ردیف را بشناسد و لذا کسانی که تقلید می کنند چون نقاط طلایی را نمی شناسد نمی توانند به یکباره ملودی سازی کنند.