دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

نقش پرده صوتی در تلاوت

پرده صوتی تلاوت در حسی شدن یا هیجانی شدن و یا بی رمق شدن تلاوت نقش اساسی دارد. پرده های بم صدا برای ایجاد حزن، پرده های توسط برای اثرگذاری بیشتر حزن و ایجاد تفکر و پرده های اوج صدا برای ایجاد هیجان استفاده می شوند.