نکاتی در باب تقلید

از مسائل بسیار مهمی که در دوره تقلید باید مورد توجه قرار گیرد، تقلید از حالات صدا و تکنیک های صوتی است.

تقلید از این مؤلفه مهم موجب شبیه شدن قطعه و موسیقایی شدن صدا خواهد شد.

از جمله مسائل مهم در دوره تقلید، توجه در خصوص روش های ایجاد تمرکز برای بالارفتن یادگیری است.

تقلید صحیح از حالتهای صوتی در ایجاد حس و حالت ملودی نقش اساسی دارد.

هدف از اختصاص یکماه برای هر تلاوت در دوره تقلید، شرطی شدن افراد در یادگیری است.

در مرحله تقلید باید هر سه مرحله تقلید شنیداری، گفتاری و دیداری به ترتیب رعایت شود.

در تقلید شنیداری باید سه مؤلفه مهم، به منظور ایجاد تمرکز در اجرا مورد توجه قرار گیرد:

الف): استماع مکرر قطعه ای که مشخص شده است

ب): همخوانی با الگو و قرائت مکرر آن

ج): تمرین در سکوت و ضبط صدای خود

نظرات بسته شده است.