نکاتی در باب دوره تقلید

دوره تقلید، دوره تبعیت محض از الگو و راهنمایی های استاد است فلذا کلیه مراحل انتخاب تلاوت، شیوه تقلید، شیوه تمرین، شیوه ارائه قطعات تقلید شده، مدت تقلید و … همگی باید زیر نظر استاد حاذق باشد.

نظرات بسته شده است.