نکاتی در خصوص تقلید

میزان و حد مطالب برای یادگیری در دوره تقلید باید متناسب با توانمندی و سطح افراد باشد.

در دوره تقلید باید بر اساس یادگیری اولویت ها، مطالب آموزشی را مطرح کرد.

هدف از اختصاص یکماه برای هر تلاوت در دوره تقلید، شرطی شدن افراد در یادگیری است.

در مرحله تقلید باید هر سه مرحله تقلید شنیداری، گفتاری و دیداری به ترتیب رعایت شود.

از جمله مسائل مهم در دوره تقلید، توجه در خصوص روش های ایجاد تمرکز برای بالارفتن یادگیری است.

تقلید صحیح از حالتهای صوتی در ایجاد حس و حالت ملودی نقش اساسی دارد.

نظرات بسته شده است.