هدر سایت
- -

نکات تلاوت

بهتر است قبل از استماع هر مقطع، آیات مربوط به مقطع را از حفظ نموده تا در مرحله بازخوانی تمرکز بیشتری روی نغمه یا ردیف لحنی حاصل گردد.

استاد غلامرضا شاه میوه


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید