سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

نکات تلاوت

در دوران بلوغ باید فعالیت های جدی صوتی و پرفشار و تمرین تلاوت قرآن به شیوه تحقیق را تا اتمام مرحله بلوغ اکیداً ترک نمود. اما تمرین در پرده های کم فشار بلامانع است.