یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

نکات تلاوت

قاری در حین قرائت باید مراقب وقف و ابتداهای خود بر کلمات باشد و در وقف های قبیح و اقبح توجیه اش کمبود نفس و غیره نباشد. مثلا در سوره غافر آیه ۴۱:  وَ یا قَوْمِ مالیۤ اَدْعُوکُمْ اِلَی النَّجٰوهِ وَ تَدْعُونَنیۤ اِلَی النّـارِ   وقف بر کلمه  وَ تَدْعُونَنی  وقف اَقبَح محسوب می شود و کمبود نفس قابل قبول نیست بلکه در ابتدای قرائت با نفس گیری عمیق می توان کمبود نفس را برطرف کرد.