یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

نکات تلاوت

بر اساس تحقیقات علمی، حداکثر نکاتی علمی که می توان به یک نفر ارائه کرد و از وی برای اجرای آن نکات درخواست کرد ۳ نکته است. همچنین تجربه نشان داده است که در جلسات قرآن ارائه ی ۳ نکته از یک موضوع باید طرح شود.

برای مثال: ۳ نکته در مورد لحن و بعد توجه و رفع اشکال آن نکات. اما امروزه در جلسات تعداد نکات ارائه شده توسط استاد بسیار زیاد بوده بطوری که متعلم نمی داند که کدام نکته را اجرا کند. همچنین جلسات قران نیز باید یا رویکرد تخصصی داشته باشند و یا رویکرد عمومی.