نکات تلاوت

ارائه ی تلاوت تقلیدی باید نزد استادی باشد که وی نیز بر آن تلاوت بطور کامل اشراف دارد. باید بین متعلم و معلم ارتباط علمی برقرار شود. برای مثال شخصی از منشاوی تقلید کرده ولی نزد استادی تلاوت می کند که وی حتی ۱ نوار را هم از منشاوی تقلید نکرده است. بطور قطع این استاد نمی تواند در تقلید به شاگرد خود کمک کند مگر طرح مباحث کلی و مسائل تجویدی و مسائل صوتی. ولی در مسائل لحنی کمک چندانی میسر نمی شود. کسانی که دسترسی به استاد ندارند، نوار تلاوت و یا سی دی تلاوت را به عنوان معلم و استاد خود در نظر بگیرند و صدای خود را ضبط کرده و با مسائلی که در هر قطعه ی اجرا شده با تلاوت خود مقاسیه کنند و سعی کنند که مثل وی بخوانند. بهترین راه، ضبط صدا و مقایسه آن با تلاوت است. اگر متعلم با استاد خود نتواند ارتباط علمی برقرار کند نمی تواند رشد کند. زمانی می توان این ارتباط را درک کرد که متعلم نزدیک به آن چیزی که استاد از وی می خواهد کار را اجرا می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *