سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 13 ذو القعدة 1442 - Tuesday, 22 June , 2021

نکات منتخب آموزشی جلسه استاد حنیفی – ۴ خرداد ماه

۱ – حذف لرزش های در صدا برای ارتقاء کیفیت اجرا لازم و ضروری است.
۲ – رعایت اصول تمامیت حُسنی باید در تلاوت مورد نظر قرار گیرد.
۳ – از اصول اقراء قرآن، ترویج زیباخوانی و زیباخواندن برای مردم است.
۴ – افراد خوش صدا باید مروج فن اقراء باشند. یکی از بهترین مواضع ترویج اقراء، قرائت نماز است.
۵ – رفع خروجها و ناکوکی ها از مهمترین مسائل کیفی در اجرای الحان است.
۶ – رعایت فراگیری مسائل تجویدی بر یادگیری مسائل لحنی ارجحیت دارد.
۷ – برای تثبیت مهارتها و ارتقاء کیفیت کار باید تمرینات روزانه داشت. تمرین از لوازم مهم تلاوت است.
۸ – لازم است برای افزایش جذابیت، تعداد تحریرها در کل تلاوت بیشتر شده و بجا استفاده شود.
۹ – کلمات پایانی باید به زیبایی و با جذابیت اجرا شوند.
۱۰ – اجرای جملات لحنی باید با طمآنینه و آرامش باشد.
۱۱ – مدهای منفصل از طریق شاطبیه و از طریق ذرعان و فیل به طول خوانده می شود.
۱۲ – مدهای منفصل از ظرفیتهای مهم تنغیم به شمار می روند.
۱۳ – پرده صدا باید پرده ای باشد که تکلف و زور در اجرای آن وجود نداشته باشد.
۱۴ – تحرک کلماتی که دارای ظرفیت تنغیمی کمتری هستند باید در تمرینات مورد دقت قرار گیرند مانند کلمه الارض – نفسه – لتعجل به و …


Scroll Up