جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

نکات منتخب آموزشی جلسه استاد حنیفی – ۱۷ فروردین ۹۵

? با تقلید و انتخاب یک سبک خاص میتوان به توانمندی ارتفاع صوت دست یافت.
? مقدمه تلاوت، انتخاب سبک و تقلید است.
? انتخاب سبک برای تقلید باید با توانایی های صوتی نزدیک باشد.
? ایجاد حالت و استفاده از تکنیک خفض الصوت، از تکنیک های مهم در ترتیل میباشد.
? برای کنترل صدا باید از فن خفض الصوت استفاده کرد.
? حد اجرای اوج در ترتیل در دانگ ۴ صدا و در اکتاو دوم میباشد.
? دانگ ۵ و ۶ صدا مخصوص قرائت تحقیق میباشد.
? انتقال میان درجات باعث افزایش تحرک اجرا می شود.
? تحریرها از عوامل مهم در کارهای تنغیمی میباشند.
? صرف اجرای تحریر در ارتقاء قدرت تنغیم نقش ندارد و تحریرها باید ملودی سازی کنند.
? اجرای جنس سگاه و راست در ترتیل در یک نفس یکی از ملودی های مهم در ترتیل خوانی می باشد.
? اهمیت بخش فرود تلاوت مانند سایر بخش های تلاوت است و باید دارای ارزش لحنی باشد.
? دو عامل صحت و ظرافت در لحن، از عوامل بسیار مهم کیفی به شمار می رود.