نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۷/۴/۲۷

🌕 نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت

در استفاده از اجناس مختلف موسیقایی، اصطلاحات خاصی بکاربرده می شود که ذیلاً به چند مورد اشاره می گردد:
الف): تنویع: از حیث ایجاد تنوع، به اینکار تنویع یا تنوع بخشی گفته می شود.
ب): انتقال: از حیث جابجایی میان اجناس، به آن انتقال می گویند.
پ): تحویل النغمی – از حیث تغییر مایه موسیقایی به آن تحویل النغمی می گویند.
ت): توغل: از حیث تعمق در مقام و پرداختن به تمام قسمت های نغمی مقام، به آن توغّل یا تفصیل نغمی می گویند.
ث): تلوین النغمی – از حیث تغییر فضای موسیقایی و کاربرد ابزاری مقامات برای ایجاد رنگ های خاص موسیقایی به آن تلوین النغمی اطلاق می گردد.

🌕 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت روز جمعه مورخ ۹۷/۴/۲۷
✏️ محمدکاکاوند

****

ملحوظه من فن التلاوه المتخصص

فی استخدام المواد الموسیقیه المختلفه ، یتم استخدام مصطلحات خاصه مذکوره أدناه:
أ): التنوع: من حیث خلق التنوع ، یسمى هذا التنوع أو التنویع.
ب) التحویل: من حیث الحرکه بین البضائع یسمى التحویل.
ج) إیصال الموسیقى – من حیث تغییر الموضوع الموسیقی یسمى إیصال الموسیقى.
د): التوغل: من حیث التأمل فی الموقف والتعامل مع جمیع الأجزاء اللحنیه للموضع ، یطلق علیه تغل أو تفصیل اللحن.
هـ): تلفین النغمی – من حیث تغییر الجو الموسیقی واستخدام أدوات السلطات لخلق ألوان موسیقیه خاصه ، یشار إلیها بتالفین النغمی.

قدم فی الورشه المتخصصه بفن التلاوه یوم الجمعه ۲۷/۴/۹۷
محمدکاکاوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *