هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۷/۹/۱۶

( اهمیت تأکید بر قسمت مطلوب صدا )

از جمله مهمترین مسائل خوانندگی، تأکید بر قسمت مطلوب صدا است. از نشانه های تأکید بر قسمت مطلوب صدا آن است که خواننده می تواند احساسات واقعی خود را بروز دهد. تأکید بر قسمت مطلوب صدا نیازمند راهنمایی استاد و کسب تجربه هنری است. یکی از مهمترین مسائلی که موجب کشف این محدوده صوتی می شود آن است که خواننده همواره صدای خود را ضبط کرده و به آن گوش دهد و تحلیل صحیح بر روی کیفیت طنین صدا داشته باشد. همچنین تمرینات مربوط به تنفس را نیز باید انجام دهد تا تنش های عضلانی مربوط به تنفس رفع گردد. انتخاب روش اوج گیری صحیح و انتخاب ردیف لحنی استاندارد نیز در بروز این مسئله نقش اساسی دارد. تأکید بر محدوده مطلوب صدا نشانه های متعددی دارد که یکی از این نشانه ها، بروز خلاقیت و ذوق هنری می باشد.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۶
✏️ محمدکاکاوند