هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

در اجرای هر جمله لحنی سه عنصر بسیار مهم باید همواره مورد توجه قرار گیرد تا قدرت تنغیم و استفاده هنرمندانه از صدا مصداق پیدا کند:

الف): انغام – استفاده از درجات صوتی بیشتر در اجرا برای ارتقاء تنغیم

ب): اصوات – هرگونه صداپردازی که در ملودی اجرا می شود

ج): افعال – هرگونه فعلی که خواننده بر روی ملودی انجام می هد تا کیفیت ارتقاء اتفاق افتد در قسمت افعال ملودی بررسی می شود. کلیه تکنیک ها و نگرش های موسیقایی که موجب تغییر بافت موسیقایی می شوند در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند.