نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۲/۲۴

شناخت محدوده مطلوب صدا و استفاده از آن جزو قدمهای اولیه صدای تونال است. بسیار مهم است که خواننده بر اساس شناخت محدوده مطلوب صدا، روش های مدولاسیون مخصوص آن را نیز بشناسد و اثر موسیقایی خود را اجرا کند. صدای تونال ارتباط مستقیم با خط صوتی هر خواننده دارد. صدای تونال دارای نشانه های مختلفی است که به چند مورد اشاره می شود. صدایی که موارد مهم زیر را به همراه نداشته باشد را صدای آتونال گویند.

الف): عدم وجود تکلف صوتی، موسیقایی و تکلف در الفاظ

ب): سهولت در اجرای طبقات صدا در کلمات

پ): پایداری و حفظ طنین در همه طبقات صوتی

ت): داشتن قابلیت در بروز احساسات

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۴
✏️ محمدکاکاوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *