هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۸/۲۱

کسیکه تجوید را رعایت می کند اما نبر کلمات را رعایت نمی کند، اصطلاحاً به قرائت وی، قرائت عامی اطلاق می شود. در قرائت شاخص علاوه بر رعایت قوانین تجوید، مبنا، رعایت نبر کلمات می باشد.

 

قرائت عامی – کلمه سلیمه – گویش قرائت

 

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۸/۲۱
✏️ محمدکاکاوند