هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۸/۲۸

در روش اجرای بیات – بیات در اکتاو دوم صدا زمانیکه نمی توان درجه ۱۵ را اجرا کرد می توان از درجه ۷ مقام بیات (بیات کُردان) استفاده نمود. استفاده از این درجه موجب کاهش یک پرده ای مساحت صدا و تغییر در انتظار صوتی شنونده خواهد شد.

 

درجه هفتم بیات

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۸/۲۸
✏️ محمدکاکاوند