هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۳/۲۱

🔴 نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت

سطوح آشنایی با مقامات به لحاظ جنبه های مهارتی که تجمیع کسب اطلاعات علمی و عملی می باشد به شرح ذیل است:

۱ – سطح مقدمات و کلیات
۲ – سطح نغمات
۳ – سطح مقامات
۴ – سطح درجات
۵ – سطح جلوات

🟢 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱
✏️ محمدکاکاوند

****

ملحوظه من فن التلاوه المتخصص

مستویات الإلمام بالسلطات من حیث الجوانب المهاریه التی یتم تجمیع المعلومات العلمیه والعملیه فیها هی کما یلی:

۱- مستوى المقدمات والعمومیات
۲- مستوى الألحان
۳- مستوى المسؤولین
۴- مستوى الدرجات
۵ – مستوى الجبهات

قدمت فی ورشه عمل متخصصه حول فن التلاوه یوم الأربعاء ۲۱ مارس ۲۰۱۶
محمدکاکاوند