جمعه, ۴ تیر , ۱۴۰۰ - الجمعة 16 ذو القعدة 1442 - Friday, 25 June , 2021

نکاتی در تقلید

در تقلید، تکرار حرف اول را می زند. اگر مقلد از تعداد تکرارها بکاهد و بر تعداد شنیده های خود بی افزاید در قرائت رشد نخواهد کرد. همیشه باید زمان خواندن دو برابر زمان استماع باشد. س از تقلید قطعات لحنی، مقلد باید قطعات تقلید شده را با اصل آن مقایسه نماید. در تقلید باید به روش اوج گیری نیز توجه نمود. یکی از اهداف تقلید، فراگیری روش اوج گیری می باشد.


Scroll Up