یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

نکته ای در خصوص مطابقت پرده صوتی و ملودی شروع و فرود تلاوت

مطابقت پرده صوتی و ملودی شروع و فرود تلاوت بستگی به زمان و نوع تلاوت دارد:

الف): قرائت های کوتاه – قرائت های زیر ۸ دقیقه – عدم مطابقت پرده صوتی و ملودی شروع و فرود.

ب): قرائت های متوسط – قرائت های زیر ۱۵ دقیقه – مطابقت پرده صوتی شروع و فرود و عدم مطابقت ملودی شروع و فرود.

ج): قرائت های بلند – قرائت های زیر ۳۰ دقیقه – مطابقت ملودی شروع و فرود و عدم مطابقت پرده صوتی.

د): قرائت های مطول – قرائت های بالای ۳۰ دقیقه – مطابقت پرده صوتی و ملودی شروع و فرود تلاوت.