هدر سایت
- -

نکته ای در مورد فرود تلاوت

فرود تلاوت باید ضمن دارا بودن از جذابیتهای لحنی، موجب ایجاد حالت خاطره انگیزی در ذهن مستمعین گردد.