جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

نکوص به بسمله ابتدای تلاوت

نکوص به بسمله ابتدای تلاوت کار فنی محسوب نمی شود و قاری نباید چندین بار عبارت بسمله را در تلاوت خود قرائت کند زیرا در ذهن شنونده چنین تصور می شود که قاری قرائت سوره جدیدی را آغاز نموده است. برای مثال قاری تلاوت را با بسمله آغاز می کند و چند آیه را تلاوت می کند و سپس به بسمله برگشته و آن را تکرار کرده و آیات را دوباره تلاوت کرده و بعد دوباره به بسمله برگشت نماید و اینکار را چندبار اجرا کند. چنین کیفیتی به لحاظ عرف فنی میان قراء پذیرفته نیست.