هدر سایت
- -

هفت مؤلفه مهم هر جمله موسیقایی

در اجرای هر جمله لحنی، هفت مؤلفه مهم موسیقایی و مهارتی وجود دارد که اشاره می گردد:

الف): صحت و دقت که منظور از آن اجرای درست فواصل ملودی می باشد بدون وجود هرگونه ناکوکی و فالش.

ب): مقاومت که منظور از آن حفظ کوک ملودی از ابتدا تا انتها است.

پ): مهارت که منظور از آن اجرای آسان و بدون تکلف ملودی است.

ت): ظرافت که منظور از آن اجرای تکنیک های صوتی و هرگونه مهارتی است که موجب حالت دهی به صدا می گردد.

ث): سرعت که منظور از آن حفظ تمپو و دور سرعت اجرای ملودی است.

ج): قدرت و قوت که منظور از آن اجرای با تسلط و بدون افت ملودی است.

چ): انتقالات که منظور از آن همان روش های مدولاسیون می باشد.

 

مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت

محمدکاکاوند