جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

واضح بودن دندانه های تحریری در تمام درجات صوتی

شنوا و واضح بودن دندانه های تحریری باید در تمام درجات صوتی وجود داشته باشد و نباید با کاهش یا افزایش درجه صوتی، شفافیت دندانه های تحریری کاهش یابد.