جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

وقف در لحن

وقف در لحن به دو صورت است:

الف): وقف تشویق

ب): وقف اشباع