وقف و ابتدای اِخباری

یکی از ابزارهای تعبیرات، وجود وقف و ابتدای اِخباری است. بهره گیری از وقف و ابتدای مرسوم و اتکاء بر علائم وقف، نقش چندانی در موضوع تعبیرات ندارد و قاری موظف است با مطالعه مفاهیم، موضوع تعبیرات را در تلاوت خود پررنگ نماید.

نظرات بسته شده است.