دوشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۰ - الإثنين 5 ذو القعدة 1442 - Monday, 14 June , 2021

ویژگی های هدف گذاری خوب

?هدف باید روشن، واضح و مشخص  باشد.
?هدف باید واقع بینانه باشد.
?هدف باید مکتوب، مدون و روی کاغذآورده شود.
?هدف باید در قالب یک جمله مثبت بیان  شود.
?هدف باید تهییج  کننده  باشد.
?هدف باید کمی و قابل اندازه گیری باشد.
?هدف باید مقید به زمان باشد.
?هدف باید قابل اجرا و دست یافتنی باشد.
?هدف باید در راستای  ماموریت ها و ارزشها تدوین شوند.
?هدف باید برای تمام اعضاء قابل فهم  و قابل قبول باشد.
?هدف باید برای همه  ذینفعان سودمند  باشند.
?هدف بایدمورد تائید باشد.
هدف باید  انعطاف پذیر باشند.

?هدف باید متناسب با منابع و امکانات تدوین گردد .


Scroll Up