جمعه, ۴ تیر , ۱۴۰۰ - الجمعة 16 ذو القعدة 1442 - Friday, 25 June , 2021

پارامترهای کیفی صوت و لحن

پارامترهای کیفی لحن به شرح زیر می باشد:

الف): فنون و تکنیک های لحنی

ب): تحریرها + پارامترهای مربوط به آن

ج): تحرک. شامل افعال تلاوت، انتقالات و ایجاد تنوع صوتی و لحنی، ترکیبات لحنی و تحویلات نغمی، و … (این بخش با بخش تحریرها و فنون و تکنیک های لحنی ارتباط مستقیم دارد. کاسته شدن کیفیت در آن دو بخش باعث کاهش تحرک می شود)

د): کیفیت اجرا

ذ): جاذبه پرده صوتی

پارامترهای صوت نیز به شرح زیر می باشد:

الف): صاف بودن صدا

ب): شدت و قوت صدا

ج): رنین (شدت + ارتفاع) این عامل را با عناوینی همچون طنین و یا فضاسازی نیز معرفی می کنند. البته طنینی که در این بخش مطرح است منظور طنین ساختگی است نه طنین ذاتی صدا.

د): ارتفاع

ذ): انعطاف


Scroll Up