پردازش صوت

از جمله موارد مهم پردازش صوت، تغییر فرکانس صدا و تغییر درجات صوتی است. برای پردازش صوتی، باید در قرائت کلمات از حالت های خاص صوتی یا دستورات خاص صوتی که منجر به ایجاد حالتی ویژه در صدا می شود بهره گرفت.

نظرات بسته شده است.